Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες » Έρευνα

Έρευνα

Ερευνητικό πρόγραμμα - Επιστημονική υπεύθυνη Ευαγγελία Γαλανάκη: «Η μοναξιά των παιδιών και των εφήβων: Φύση, διαστάσεις, σχέση με την προσαρμογή και την ψυχική υγεία»

Ερευνητικό πρόγραμμα – Επιστημονική υπεύθυνη Ευαγγελία Γαλανάκη: «Η ευεργετική μοναξιά των παιδιών: Κατασκευή κλίμακας, διαστάσεις, σχέσεις με την προσαρμογή και την ψυχική υγεία»

Ερευνητικό πρόγραμμα – Επιστημονική υπεύθυνη Ευαγγελία Γαλανάκη: «Η αναδυόμενη ενηλικίωση και η μετάβαση στην ενηλικίωση  στην Ελλάδα»

Μεταδιδακτορική έρευνα – Διδάκτωρ Ειρήνη Αμανάκη: «Γνώσεις, αντιλήψεις και στάσεις των φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων για το σχολικό εκφοβισμό»

Μεταδιδακτορική έρευνα – Διδάκτωρ Διονυσία Κρουσταλλάκη: «Μοναξιά και κατάθλιψη κατά την αναδυόμενη ενηλικίωση: Αναπτυξιακή πορεία, αλληλεπίδραση και ο μεσολαβητικός ρόλος της ρύθμισης του συναισθήματος»

Διδακτορική έρευνα – Υποψήφια Διδάκτωρ Αφροδίτη Κοντογιάννη: «Σχολικός εκφοβισμός/θυματοποίηση και διαστάσεις ψυχικής υγείας των παιδιών»

Διδακτορική έρευνα – Υποψήφια Διδάκτωρ Χριστίνα Καλτσάκα: «Οι αντιλήψεις των παιδιών για το θάνατο»

Διδακτορική έρευνα – Υποψήφια Διδάκτωρ Κατερίνα Κωστακιώτη «Προαγωγή της κοινωνικής και συναισθηματικής ανθεκτικότητας των παιδιών: Προσαρμογή, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης στο σχολείο»

Διδακτορική έρευνα – Υποψήφια Διδάκτωρ Ρόζα Λάιους «Προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσω της Θεραπείας Σχημάτων: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης στο σχολείο»