Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία»

  • Οικονομική κρίση και φτώχεια: Συνεντεύξεις με παιδιά και σχέδια των παιδιών (Φωτογραφικό υλικό)

 Μάθημα: «Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης»

  • Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης – Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο: Πρακτική άσκηση (Χατζηχρήστου και συν.) (Φωτογραφικό υλικό)
  • Άλλα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής (Θάνου, Πλωμαρίτου, Ψύλλου) (Φωτογραφικό υλικό)
  • Σχολικός εκφοβισμός: Κατασκευή και εφαρμογή μικρής έκτασης παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπισή του (Φωτογραφικό υλικό)