Αρχική σελίδα » Προσωπικό » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια

Γεώργιος Σιδερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής