Αρχική σελίδα » Σκοπός

Σκοπός

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Εργαστηρίου Ψυχολογίας (Π.Δ. υπ’ αριθμ. 148, άρθρο 1 - ΦΕΚ 111/10-6-1996), το Εργαστήριο Ψυχολογίας εξυπηρετεί ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στους τομείς της Ψυχολογίας, Ειδικής Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής. Πιο συγκεκριμένα, το Εργαστήριο έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

i)  Να ερευνά τις διαδικασίες μάθησης και απόκτησης γνώσεων, της ανάπτυξης της σκέψης, της σχολικής προσαρμογής και κοινωνικοποίησης, της ψυχικής υγείας και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού της σχολικής ηλικίας.

ii)   Να ενθαρρύνει τη μελέτη των ατομικών διαφορών και των προβλημάτων μάθησης ιδιαίτερα παιδιών  με ειδικές ανάγκες και την ανάπτυξη μοντέλων ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης για το μαθητικό πληθυσμό.

iii)  Να κάνει δυνατή τη συστηματική ενημέρωση και άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε διαδικασίες αξιολόγησης της ανάπτυξης των μαθητών, της προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον, των εκπαιδευτικών τους αναγκών, καθώς και σε μεθόδους συμβουλευτικής και στήριξης των μαθητών στην τάξη.

iv) Να βοηθά τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα και μέσω αυτής της διαδικασίας στην εκπαίδευσή τους ως ερευνητών.

v)  Να έχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τους φοιτητές του Τμήματος για την καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών και επαγγελματικών τους αναγκών.

vi)  Να παρέχει συστηματική και ουσιαστική ενημέρωση (εκπαίδευση – άσκηση) των δασκάλων και στελεχών της εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών σχολικής ηλικίας.

vii)  Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει γονείς και να διευκολύνει την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.